Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE:

 

090 465 7775

 

0904 626 988

 

 

Sales 1

 

 

Sales 2

 

Tư vấn thiết bị khí tượng

0904626988

Tư vấn thiết bị chống sét

0904521266

Tư vấn thiết bị thủy

- hải văn

0902.260.166

Tư vấn thiết bị môi trường 

0932.25.8228

 

 anhlinhjsc.com

 

 info@anhlinhjsc.com

 

 

Dịch vụ

Đăng ngày : 20-07-2013 | Chuyên mục : Dịch vụ

Dịch vụ khảo sát thủy văn

chúng tôi cung cấp dịch vụ khảo sát đo đạc thủy văn bao gồm - Dẫn cao độ - Đo lưu lượng dòng chảy - Vẽ mặt cắt sông, suối...
Để đáp ứng nhu cầu đo đạc, nghiên cứu, dự báo KTTV và Môi trường, công ty Anh Linh đã khai thác và đưa 
vào sử dụng các thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế đó là các sản phẩm, Đo lưu lượng 
mặt cắt dòng chảy ADCP (RD Instruments – Mỹ), là thiết bị đo mặt cắt dòng chảy chính xác, phục vụ việc 
cảnh báo lũ, Nghiên cứu dự báo xói lở, bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các giải pháp phòng chống cho hệ thống
sông… Đồng thời giảm thiểu những thiệt hại rủi ro do cho các cán bộ thực hiện đo đạc, vì vậy thiết bị ADCP
đã và đang được sử dụng phổ biến trong và ngoài ngành.