Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE:

 

090 465 7775

 

0904 626 988

 

 

Sales 1

 

 

Sales 2

 

Tư vấn thiết bị khí tượng

0904626988

Tư vấn thiết bị chống sét

0904521266

Tư vấn thiết bị thủy

- hải văn

0902.260.166

Tư vấn thiết bị môi trường 

0932.25.8228

 

 anhlinhjsc.com

 

 info@anhlinhjsc.com

 

 

Dịch vụ

Dịch vụ khảo sát thủy văn
Đăng ngày : 20-07-2013
chúng tôi cung cấp dịch vụ khảo sát đo đạc thủy văn bao gồm - Dẫn cao độ - Đo lưu lượng dòng chảy - Vẽ mặt cắt sông, suối...